Zmodernizują wnętrze DPS

Zmodernizują wnętrze DPS

Zmodernizują wnętrze DPS
25 listopada 2022

Urzędnicy ogłosili zamówienie na roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Modernizacji zostaną poddane hole, korytarze i klatki schodowe, a także stolarka drzwiowa. W zabytkowym zamku zostaną przeprowadzone zatem prace wymagające pozwoleń Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dom Pomocy Społecznej w Lubsku znajduje się z kompleksie zabytkowo-pałacowym z XVI wieku. Wpisany jest do rejestru zabytków. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, winda i podjazdy ułatwiają poruszanie się osobom na wózkach. Wnętrze wymaga jednak pewnych prac, które szeroko opisano w zamówieniu na roboty budowlane. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//