Zaopiekują się zwierzętami

Zaopiekują się zwierzętami

Zaopiekują się zwierzętami
17 kwietnia 2023

Radni na ostatniej sesji podjęli uchwałę w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy. Sprawdzamy, jakie zadania w tym zakresie podejmą w 2023 r. lubscy urzędnicy.

Samorządy określają zasady i warunki zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na terenie gminy oraz opieki nad bezdomnymi już zwierzakami. Gmina zapewnia zwierzętom miejsca w schronisku, w tym celu podpisano w grudniu 2022 r. odpowiednią umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Szwajcarskiej 4 w Zielonej Górze. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//