Wojewoda w Tuplicach

Wojewoda w Tuplicach

Wojewoda w Tuplicach
3 lipca 2023

Władysław Dajczak, wojewoda lubuski przyjechał do gminy Tuplice. Wójt Katarzyna Kromp oprowadziła gościa m.in. po zabytkowym ośrodku zdrowia. Na ten obiekt samorząd stara się pozyskać dofinansowanie na remont.

Wójt Tuplic złożyła wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w podprogramie dedykowanym zabytkom, na renowację Ośrodka Zdrowia. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//