W gminie Lubsko wybierają sołtysów

W gminie Lubsko wybierają sołtysów

W gminie Lubsko wybierają sołtysów
28 kwietnia 2023

W wielu wsiach gminy Lubsko wybrano już sołtysów i członków rad sołeckich, ponieważ od 13 kwietnia odbywają się zebrania wiejskie. W Lutolu mieszkańcy zdecydowali, że na kolejne pięć lat funkcję sołtysa obejmie Łukasz Michałkiewicz. W skład rady weszły Teresa Rałowiec, Urszula Makaryk, Katarzyna Kubiak i Małgorzata Michałkiewicz.

Wybory sołtysa i składu rady sołeckiej w sołectwie Lutol-Janowice odbyły się w ubiegły piątek (21.04.). Punkt 17.00 świetlica wiejska zapełniła się mieszkańcami. Na spotkaniu we wsi obecny był burmistrz Janusz Dudojć, przewodniczący Rady Miejskiej Artur Bondarenko, radny Marian Dziwulski oraz pracownicy lubskiego magistratu, w tym Henryk Dybka, który przeprowadził piątkowe wybory. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//