Tu jest za wąsko!

Tu jest za wąsko!

Tu jest za wąsko!
27 października 2023

Drogowy horror, jaki przez lata doświadczali mieszkańcy Lubska w związku z tragicznym stanem nawierzchni na ul. Poznańskiej, ma się zakończyć w połowie listopada br. Zadanie jest finansowane z budżetu gminy, a na prace na Poznańskiej wydano niemal 2 mln zł. Lubszczanie zwracają uwagę na zwężoną jezdnię i brak zatoczek parkingowych.

Inwestycję na ul. Poznańskiej opisujemy na bieżąco. Przypomnijmy, że ta droga wyjazdowa z miasta była wymieniana przez mieszkańców jako najgorsza ulica w Lubsku. Poznańską zarządzało niegdyś województwo, ale od dwóch lat pieczę nad nią sprawuje już gmina. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//