Stawki za świetlice w górę

Stawki za świetlice w górę

Stawki za świetlice w górę
7 kwietnia 2023

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lubsku podjęto zmiany w regulaminie określającym zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy. Jednorazowe stawki poszły ostro w górę, nie ma też rozróżnienia w cenach między mieszkańcami danego sołectwa a innymi mieszkańcami gminy. Podwyższono również zwrotną kaucję.

Uchwałę określającą nowe zasady wynajmu świetlic wiejskich sporządziła Małgorzata Dziopa, kierowniczka Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku, ponieważ to właśnie zakład jest administratorem każdej z wiejskich świetlic. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//