Starzejemy się!

Starzejemy się!

Starzejemy się!
29 marca 2021

Najliczniejszą grupą wiekową w Żarach stanowią osoby powyżej 70 roku życia. Trendy demograficzne są negatywne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej musi przygotować się na monitorowanie problemów społecznych w mieście.

W celu poprawy jakości życia mieszkańców Żar została opracowana strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030. Szczególnie uwzględniono w niej osoby i grupy społeczne narażone na marginalizację i wykluczenie społeczne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela szereg świadczeń osobom w trudnej sytuacji życiowej. Biorąc pod uwagę postępujące starzenie się społeczności lokalnej, zdaniem pracowników MOPS, warto poddać analizie liczbę usług opiekuńczych, świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych.  Więcej w papierowym wydaniu Magazynu.