Ruszył przetarg na Kilińskiego

Ruszył przetarg na Kilińskiego

Ruszył przetarg na Kilińskiego
21 października 2022

Starostwo Powiatowe w Żarach szuka już wykonawcy modernizacji ulicy Kilińskiego w Lubsku. Na realizację zadania powiat uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – 1,5 mln zł. Ostateczną cenę za modernizację poznamy jednak po przetargu. Czy uda się zmieścić w zakładanym kosztorysie?

Żarscy urzędnicy w trzecim naborze do Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład zgłosili do dofinansowania ulicę Kilińskiego w Lubsku. Edycja była skierowana do gmin i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//