Rozmawiali o drogach

Rozmawiali o drogach

Rozmawiali o drogach
5 marca 2019

Starosta Żarski Józef Radzion (5.03.) spotkał się z Leszkiem Mrożkiem, wójtem Gminy Żary. W spotkaniu uczestniczyli również wicestarosta Małgorzata Issel oraz przewodniczący Rady Gminy – Leszek Kasprów.

Głównymi tematami spotkania w żarskim starostwie były m.in. plany remontów i modernizacji dróg oraz  możliwości wsparcia przez samorządy rozbudowywanego Szpitala Na Wyspie w Żarach.
(red)