Przeniosą referat do OPS-u?

Przeniosą referat do OPS-u?

Przeniosą referat do OPS-u?
24 lutego 2023

Czy Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku zostanie włączony do struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? Według audytorki, która przeprowadziła analizę szans i zagrożeń dla tego projektu, działania te zoptymalizują obsługę petentów.

Od listopada do grudnia audytorka Magdalena Boczar-Zaremba sporządzała analizę szans i zagrożeń dla projektu włączenia Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku do struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//