Przeciw marnotrawieniu 500 +

Przeciw marnotrawieniu 500 +

Przeciw marnotrawieniu 500 +
14 lipca 2023

Na ostatniej, czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Lubsku podjęto uchwałę, której treść wyjaśniła szerzej kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Laura Bondarenko. Od teraz pracownicy MGOPS-u mogą zgłosić ubezpieczycielowi, że pobierający 500 plus mieszkaniec nie wydaje ich zgodnie z przeznaczeniem.

Niegdyś całą obsługą świadczenia 500 plus zajmowały się miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, natomiast już od 2021 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski i wypłaca środki. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//