Projektant już działa

Projektant już działa

Projektant już działa
2 czerwca 2023

W marcu br. opisywaliśmy temat mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Lubsko. Budynek przy ul. Pow. Wielkopolskich 3 zostanie przekształcony na właśnie takie lokale. Projektant przygotowuje właśnie dokumentację na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku, gdzie niegdyś mieściła się część wydziałów urzędu miejskiego.

Dotychczasowa lista oczekujących na najem lokali z zasobu gminy Lubsko zawiera 54 wnioski. Pierwszy, według rejestru Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym, złożono jeszcze w 2003 roku. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//