Potrzebne remonty w szkołach

Potrzebne remonty w szkołach

Potrzebne remonty w szkołach
30 września 2022

Na ostatniej lubskiej sesji Ewa Śmiałek-Kowalewska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu, poinformowała zebranych o zapotrzebowaniu na środki finansowe, jakie zgłaszali tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy placówek oświatowych.

– Dyrektorzy placówek zgłaszali zapotrzebowanie na środki finansowe dotyczące wymiany dwóch placów zabaw w dwóch przedszkolach. Są to już stare, drewniane urządzenia – przekazała radnym i burmistrzowi. Czego jeszcze brakuje w szkołach i przedszkolach? Sprawdźmy. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//