Podarował to, co najcenniejsze

Podarował to, co najcenniejsze

Podarował to, co najcenniejsze
15 września 2023

Komendant Komisariatu Policji w Lubsku nadkom. Krystian Szylko oddał swoje komórki macierzyste genetycznemu bliźniakowi.

Komendant zarejestrował się jako dawca szpiku w fundacji DKMS już kilka lat temu. W maju 2023 r. otrzymał telefon z informacją o tym, że może zostać dawcą szpiku dla swojego niespokrewnionego bliźniaka genetycznego. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//