Od stycznia będzie drożej

Od stycznia będzie drożej

Od stycznia będzie drożej
4 listopada 2022

Radni na ostatniej sesji podjęli kilka ważnych uchwał o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko. Opłata za śmieci segregowane wzrośnie do 32 zł za osobę, a jeżeli nie wypełniamy obowiązku selektywnej zbiórki, zapłacimy trzykrotność tej kwoty. Zmieni się także wysokość ulgi za kompostowanie bioodpadów.

Na sesji zebrała się cała Rada Miejska w Lubsku, w celu przeprowadzenia dyskusji i podjęcia uchwał w sprawach dotyczących między innymi gospodarki komunalnej na terenie gminy. Zmiany pokrótce przedstawiła Małgorzata Witos, naczelniczka Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w lubskim magistracie. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//