O wsiach i funduszu

O wsiach i funduszu

O wsiach i funduszu
25 sierpnia 2023

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubsku radni omówią stan techniczny i inwestycje w świetlicach wiejskich oraz fundusz sołecki. Już niedługo powinniśmy poznać również propozycje mieszkańców na wydanie tych pieniędzy. Sołtysi w gminie Lubsko mają czas do 30 września na dostarczenie wniosku ze wskazaniem przedsięwzięć na 2024 r.

We wtorek (29.08.) na sesji radni skupią się na temacie związanym z wiejską częścią gminy. Omówią stan techniczny istniejących świetlic, ich wykorzystanie przez społeczność oraz ewentualne plany modernizacyjne. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//