Nowy sołtys w Białkowie

Nowy sołtys w Białkowie

Nowy sołtys w Białkowie
7 marca 2019

W świetlicy w Białkowie (gm. Lubsko) (7.03.), odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali nowego sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

Na stanowisko sołtysa, mieszkańcy zgłosili kandydata – Adama Grynienko, którego wybrano liczbą 48 ważnych głosów. Do rady sołeckiej wybrano czterech kandydatów: Krzysztof Dranikowski, Jolanta Kaczmarczyk, Sylwia Maciszonek, Marcin Wojciechowski.
(red)