Nie ma chętnych

Nie ma chętnych

Nie ma chętnych
30 września 2022

Wracamy do tematu utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Lubsku. Komisja rozpatrzyła petycję, która wpłynęła do Rady Miejskiej, negatywnie. – Jednocześnie członkowie komisji jednogłośnie zaznaczają, że jeżeli pojawi się inicjatywa lokalnej młodzieży, komisja raz jeszcze pochyli się nad wnioskiem – przekazuje w uzasadnieniu Bartosz Łapa, przewodniczący komisji.

Kilka tygodni temu poruszaliśmy sprawę petycji, która wpłynęła do lubskich radnych. Dotyczyła ona utworzenia na terenie gminy Młodzieżowej Rady. Jeszcze w sierpniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku zapoznała się z pismem, rozpatrzono jednak petycję negatywnie. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//