Na szkolnej potrzebny remont!

Na szkolnej potrzebny remont!

Na szkolnej potrzebny remont!
23 czerwca 2023

Jest szansa na remont ul. Szkolnej w Lubsku. Wszystko zależy od tego, czy złożony wniosek przez urzędników uzyska dofinansowanie.

Ulica Szkolna wymaga pilnego remontu. Przy drodze znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Do placówki uczęszcza obecnie 136 uczniów. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//