Mniejsza kolejka do MOPS

Mniejsza kolejka do MOPS

Mniejsza kolejka do MOPS
16 czerwca 2023

W poprzednim wydaniu przyglądaliśmy się pomocy społecznej i udzielanym świadczeniom w gminie Maszewo. A jak wygląda podsumowanie działalności ośrodka w gminie Lubsko? Sprawdzamy wśród danych za 2022 r.

Przez ostatnie trzy lata liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia gminy Lubsko zmniejszyła się o ponad 200 osób. W 2022 r. z różnymi formami wsparcia (praca socjalna, świadczenia) objęto 640 gospodarstw domowych (łącznie 1119 osób). To daje ponad 6,40 proc. wszystkich mieszkańców gminy. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//