Mieszkania w byłym urzędzie?

Mieszkania w byłym urzędzie?

Mieszkania w byłym urzędzie?
13 marca 2023

Zredukowanie ilości budynków, w których mieściły się różne wydziały Urzędu Miejskiego w Lubsku, spowodował, że lokal przy ul. Powstańców Wielkopolskich stoi dzisiaj pusty. To może być szansa na zabezpieczenie gminy w dodatkowe mieszkania komunalne bądź socjalne. – Przygotowujemy w tym roku zmianę sposobu użytkowania i projekt na przekształcenie budynku w lokale mieszkalne – mówi nam burmistrz Dudojć.

Mieszkania komunalne i socjalne są solą w oku lubskiego samorządu. Dotychczasowa lista oczekujących na najem takich lokali z zasobu gminy Lubsko zawiera 54 wnioski. Pierwszy, według rejestru Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym, złożono jeszcze w 2003 roku. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//