Które drogi do remontu?

Które drogi do remontu?

Które drogi do remontu?
5 września 2022

mina przygotowuje się do przebudowy trzech ulic w mieście. Których? Sportowej, Żeromskiego oraz Podgórnej. Na te inwestycje środki zostały pozyskane z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Mieszkańcy wskazują, że na naprawę czeka jeszcze jedna ważna droga!

O wynikach drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład poinformowaliśmy w czerwcu br. Na II edycję każda jednostka samorządowa mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł. Przekazane fundusze samorządy przeznaczą na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//