Kto zajmie stołek sołtysa?

Kto zajmie stołek sołtysa?

Kto zajmie stołek sołtysa?
24 marca 2023

Przez cały kwiecień w poszczególnych wsiach gminy Lubsko odbywać się będą wybory na funkcję sołtysa oraz członków rady sołeckiej. W wielu samorządach kadencje sołtysów zostały przedłużone. Inaczej jest w gminie Lubsko.

Burmistrz wydał kilka zarządzeń, które podano do wiadomości mieszkańców w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczą one zwołania zebrań wiejskich w każdej z lubskich wsi. Niektóre gminy nie zdecydowały się na zmianę statutów. O niespodziewanych przez wielu wyborach rozmawialiśmy z burmistrzem Lubska, Januszem Dudojciem. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//