Kolejny przetarg na remont autostrady

Kolejny przetarg na remont autostrady

Kolejny przetarg na remont autostrady
19 lipca 2019

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po unieważnionym w maju pierwszym przetargu na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady, ogłoszony został nowy przetarg. Tym razem na nieco innych warunkach. Zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy będzie stanowiła wyłącznie cena.

W pierwszym przetargu wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych GDDKiA stwierdziła, że wykonawcy składający oferty, najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe kryteria poza cenowe. W efekcie sprowadzało się to do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydował koszt. Więcej w papierowym wydaniu Magazynu.