Kasa dla Jasienia!

Kasa dla Jasienia!

Kasa dla Jasienia!
28 października 2022

Zakład Komunalny w Jasieniu otrzymał dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieniu oraz budowę sieci wodociągowej w Guzowie.

Zarząd województwa przyjął listę rankingową na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Dofinansowanie na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową otrzymają 24 gminy. Blisko 80 mln zł zostanie przeznaczone na wszystkie projekty, wśród których znalazł się ten z Jasienia.  Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//