Jasień się wypiął na Lubsko

Jasień się wypiął na Lubsko

Jasień się wypiął na Lubsko
26 października 2021

Lubsko jest gotowe podjąć współpracę z województwem, powiatem i Jasieniem w sprawie rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Bieniów – Lubsko w ramach Programu Kolej+. Jasień jednak nie che brać w tym udziału.

Lubska nadal trwa przy postanowieniu i uważa, że kolej jest bardzo ważna w naszym rejonie. W lubskim ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Janusza Dudojcia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z Zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Piotrem Tykwińskim oraz Kierownikiem Wydziału Transportu Publicznego Arkadiuszem Mieczyńskim, dotyczące porozumienia w sprawie realizacji projektu. Więcej w papierowym wydaniu magazynu.

//