Jakie inwestycje na wsiach?

Jakie inwestycje na wsiach?

Jakie inwestycje na wsiach?
20 stycznia 2023

W rozmowie z burmistrzem Januszem Dudojciem dopytaliśmy o zakończone na przełomie 2022/2023 roku, rozpoczęte i trwające obecnie inwestycje na terenach wiejskich gminy. Działania obejmują świetlice, zadania drogowe i wodociągi.

O zadania na wiejskiej części gminy zapytaliśmy burmistrza Lubska, Janusza Dudojcia. – Kończymy właśnie świetlicę w Białkowie, jest już tam nowa elektryka, dokonaliśmy zmian wewnątrz budynku. Powróciliśmy też do dawnego układu, dlatego wejście do budynku możliwe jest przez dostojne drzwi – wyjaśnia w rozmowie z Tygodniową burmistrz Lubska. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//