Dołożyli do remontu Wrocławskiej

Dołożyli do remontu Wrocławskiej

Dołożyli do remontu Wrocławskiej
10 kwietnia 2022

Jeszcze w ubiegłym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zaplanował realizację remontu ulicy Wrocławskiej w Lubsku. Radni podjęli w marcu uchwałę i udzielili dotacji województwu lubuskiemu na kolejny etap prac przy wspomnianej drodze.

Przypomnijmy, gmina w 2021 r. prowadziła rozmowy z ZDW w Zielonej Górze w sprawach remontowych oraz o zamianie dróg. Zarząd dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w drugim przetargu. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na to, że oferta przekraczała przeznaczoną na tę inwestycję przez ZDW kwotę. Wtedy radni z Lubska podjęli uchwałę w sprawie dofinansowania zadania na Wrocławskiej. Więcej w papierowym wydaniu Magazynu.

//