Czy budżet obywatelski powróci?

Czy budżet obywatelski powróci?

Czy budżet obywatelski powróci?
26 maja 2023

Z takim zapytaniem do władz Lubska zwrócił się radny Robert Słowikowski. Swoją propozycję przedstawił najpierw na sesji, a po spotkaniu w formie interpelacji. – To bardzo dobra forma zaktywizowania naszej społeczności – mówił radny. Czy jest zatem szansa, że w 2024 r. powróci budżet obywatelski?

O budżecie obywatelskim w gminie Lubsko mówi się co jakiś czas. W rozmowach z nami poruszają ten temat sami mieszkańcy. Propozycję o wyodrębnieniu w 2024 r. środków z gminnego budżetu na pulę pieniędzy, o których zadecydują mieszkańcy miasta, złożył radny Robert Słowikowski. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//