Częściej opróżnią zbiorniki

Częściej opróżnią zbiorniki

Częściej opróżnią zbiorniki
21 kwietnia 2023

Lubscy radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Potrzebę wprowadzenia nowej zasady argumentowała naczelniczka Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Małgorzata Witos.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w gminie Lubsko. W dokumencie opisano, jakie obowiązki ciążą na właścicielach, jeżeli chodzi o pozbywanie się odpadów selektywnie zbieranych, uporządkowanie posesji i terenów przed nimi. Określono również częstotliwość pozbywania się tych odpadów i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w gminie. I ten punkt został zmieniony. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//