Co z naszą Lubszą?

Co z naszą Lubszą?

Co z naszą Lubszą?
29 sierpnia 2022

Przez ostatnie trzy lata na oczyszczanie lubskich cieków i zbiorników wodnych gmina wydała 177 tys. zł. Ilość odpadów, jakie trafiają m. in. do Lubszy, jest porażająca. Urzędnicy na bieżąco prowadzą też kontrole na wszystkich odnogach tej rzeki. Mimo że od 2018 r. kompetencje te przejęły Wody Polskie…

Temat katastrofy ekologicznej na Odrze nie schodzi z ust mieszkańców nadrzecznych miast i wsi. W wyniku wielu niewyjaśnionych kwestii i niedopatrzenia urzędników, zajmujących się sprawą, postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda stan rzeki Lubszy, która rozgałęzia się w Lubsku.  Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//