Budżet przyjęty jednogłośnie

Budżet przyjęty jednogłośnie

Budżet przyjęty jednogłośnie
9 stycznia 2023

Rada Miejska w Lubsku podjęła na ostatniej w 2022 r. sesji uchwałę budżetową na bieżący rok. Głosowało czternastu radnych, wszyscy byli za uchwaleniem projektu. Wprowadzono też kilka autopoprawek, które przedstawiła skarbniczka gminy, Anna Górska.

Dyskusja i podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok to jedne z punktów, które znalazły się w porządku obrad ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miejskiej w Lubsku. Radni musieli zdecydować, czy ten projekt będzie podstawą na cały 2023. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.

//