Takiej inwestycji jeszcze nie było!

Takiej inwestycji jeszcze nie było!

Takiej inwestycji jeszcze nie było!
12 kwietnia 2019

W gminie Trzebiel coraz lepiej wygląda współpraca niemiecko-polska, czego skutkiem jest wspólny projekt z Bad Muskau. Dzięki temu przedsięwzięciu oba samorządy otrzymały ponad 3 mln 200 tys. zł dofinansowania. Sprawdźmy jak zmieni się Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu!

 

To co dzieje się w gminie Trzebiel, jest efektem wielu miesięcy pracy i prowadzonych rozmów z przedstawicielami Bad Muskau. Od dłuższego czasu mieszkańcy słyszą o zmianach, jakie mają nastąpić w budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki. W listopadzie strony podpisały umowę, która stała się namacalnym dowodem wielomiesięcznych starań. W marcu ogłoszono przetarg, w którym została złożona jedna oferta. Niestety była ona zbyt wysoka, dlatego urzędnicy postanowili jeszcze raz uruchomić procedurę przetargową. Na oficjalny termin rozpoczęcia prac trzeba jeszcze trochę poczekać.

Ogromna pula

Jednak pewne jest to, że dzięki staraniom pracowników urzędu i ośrodka kultury, już niebawem rozpocznie się spektakularny remont obiektu, który zyska zupełnie nowy wygląd. Oprócz tego zadanie przewiduje także inwestycje w promowanie gminy i jej walorów turystycznych. Kwota dofinansowania dla dwóch nacji wynosi prawie 760 tys. euro.

Podział

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwie części. Zadania czysto inwestycyjne (tak zwany projekt twardy) pochłonie w obu krajach prawie 700 tys. euro. Natomiast zadania promocyjne, integrujące strony polską z niemiecką, spotkania, wspólne wyjazdy, warsztaty garncarskie i inne imprezy o charakterze typowo kulturalnym (tak zwany projekt miękki) będą kosztowały łącznie 57 tys. euro. – Etap drugi rozpocznie się po zrealizowaniu pierwszego, czyli wiosną 2020 roku – wyjaśnia wójt Tomasz Sokołowski.

U nas

Najbrudniejsza część, czyli remont całego budynku wraz z sąsiednimi obiektami i całym otoczeniem musi zakończyć się z końcem 2019 roku. Realizacja projektu zakłada, że po stronie polskiej wyremontowany zostanie budynek Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu wraz z budynkiem garażowo-magazynowym, który zostanie przeznaczony na pracownię garncarską oraz punkt promocji i informacji turystycznej. Z tych pieniędzy zostanie również wybudowana drewniana wiata wielofunkcyjna i scena plenerowa, a cały teren wokół obiektów zostanie wyłożony kostką brukową, dzięki czemu ciągi piesze, plac i parkingi będą estetyczne i równe. – Nie możemy zapominać o zagospodarowaniu tego terenu, na którym wyeksponowane będą okazałe buki i cisy, a to wszystko w towarzystwie nowych trawników, ścieżek, latarni i ławeczek – dodaje włodarz.

Co u sąsiadów?

Po stronie niemieckiej w Bad Muskau dzięki środkom zewnętrznym powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac zabaw dla dzieci, który nawiązywał będzie do Łuku Mużakowa.

Inez Tułacz