Nie segregują śmieci. Będą kary!

Nie segregują śmieci. Będą kary!

Nie segregują śmieci. Będą kary!
16 listopada 2020

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Jasieniu oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie przeprowadzili kolejną kontrolę dotyczącą segregacji odpadów przez mieszkańców gminy Jasień. Czy wszyscy spełniają swój obowiązek?

Kontrola przeprowadzona była w celu sprawdzenia realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji śmieci. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Jasieniu oraz Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie sprawdzali przede wszystkim zawartość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, pod kątem segregacji oraz czy w pojemnikach nie zostały umieszczone inne odpady wielkogabarytowe typu gruz, zużyty sprzęt elektroniczny, jak również zachowanie czystości wokół pojemnika i jego stan techniczny. Więcej w papierowym wydaniu Magazynu.